Loading

PROPOZÍCIE
CASSOVIA OPEN 2019
Pohár primátora mesta Košice
Podujatie je zaradené do oficiálneho programu
„Dňa mesta Košice“

Miesto konania:          Dolná brána, Hlavná 10/14, Košice
Organizátor:                 Košický krajský šachový zväz
Predseda:                    prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Záštita podujatia:      Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice
Garant podujatia:      Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M. – poslanec mesta Košice
Riaditeľ turnaja:          Marek Zelnický, MBA, tel.: +421 907 390 407, marek@sachrbk.sk

Rozhodca:                      Mgr. Radoslav Chilla – Roman Juhár

Systém hry: Otvorený FIDE turnaj hraný švajčiarskym systémom, 9 kôl podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach. 3. min + 2 sek. na ťah

Cenový fond:   1. miesto: 150 € 2. miesto: 100 € 3. miesto: 80 €
4. miesto: 50 € 5. miesto: 30 € 6. miesto 20 €
Najlepšia žena, senior, junior: 20 €
Mimo finančnej odmeny i vecné ceny a diplomy.

Prihlášky: Prihlášky doručiť najneskôr do 06.05.2019 na: cassoviaopen@centrum.sk !

S úctou

Marek Zelnický, MBA, +421907390 407, – marek@sachrbk.sk
Riaditeľ podujatia

Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., – stanko@european-institute.cz
Garant podujatia


Program:

13:15 – 13:45 prezentácia
14:00 – 16:00 turnaj FIDE BLITZ CASSOVIA OPEN
cca 16:00 vyhodnotenie turnaja – pán primátor odovzdá ceny víťazom
16:30 – 17:30 šachová VIP simultánka s osobnosťami Košíc a Slovenska
17:30 – 19:00 ŽIVÝ ŠACH za účasti skupiny historického šermu
19:00 – koncert slovenskej skupiny ICONITO
Moderuje speváčka, muzikálová a televízna herečka Petra MAXIN. Očakáva sa značný záujem širokej verejnosti a médií.

S úctou
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. – Košický krajský šachový zväz
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M: – EUROPEAN INSTITUTE

Organizuje: Košický krajský šachový zväz a generálny partner EUROPEAN INSTITUTE

Názov organizácie: Košický krajský šachový zväz

Adresa:
Hlinkova 24, 04001 Košice – Sever, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
Kontaktná osoba: Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.